Danas se obilježava Međunarodni dan obrazovanja - 24. januar

MyRight obilježava ovaj značajan dan podsjećajući na ono što smo zajedno sa mnogim partnerima i saradnicima uradili u proteklom periodu kako bi doprinijeli pravednom i inkluzivnom učešću sve djece i mladih a posebno djece i mladih s invaliditetom u procesu obrazovanja. Danas se obilježava Međunarodni dan obrazovanja - 24. januar

U saradnji sa koalicijama organizacija osoba s invaliditetom iz programa MyRight iz regija Bijeljina, Doboj, Mostar, Sarajevo i Tuzla i organizacijom DUGA sprovedena je kampanja #ProbudiSe čiji je cilj bio podizanje svijesti javnosti o značaju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za djecu i mlade s invaliditetom.

U kampanji su učestvovala djeca i mlade osobe s invaliditetom dijeleći svoja različita iskustva, kako pozitivna tako i negativna kao i svoja razmišljanja i stavove o obrazovanju.

Želeći da kreativno obogatimo kampanju, uključili smo i studente i studentice Akademija likovnih umjetnosti iz Banja Luke, Širokog Brijega i Sarajeva. Njihovi originalni radovi koji šalju poruke prihvatanja i savršenog sklada drugačijeg i različitog, predstavljeni su na virtuelnoj izložbi na društvenim mrežama i stranici www.probudise.

Odbori za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koji su osnovani pri svakoj od koalicija iz programa MyRight zalagali su se za jedinstveno razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kako zaposlenih u institucijama vlasti tako i svih drugih aktera u obrazovnom procesu, te samih organizacija osoba s invaliditetom.

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koje je izradila radna grupa sastavljena od predstavnika obrazovnih vlasti iz cijele BiH, izrađeni su kako bi pomogli i usmjerili obrazovne vlasti i ostale aktere koji imaju odgovornost za obrazovanje da stvaraju, prate i unapređuju uvjete neophodne za implementaciju inkluzivnog obrazovanja djece s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Značajno je spomenuti da smo u saradnji s organizacijom Život s Down sindromom FBIH izradili spomenute Indikatore u pojednostavljenom obliku odnosno obliku koji je lak za čitanje kako bi i mladi s intelektualnim invaliditetom razumjeli njihov značaj i mogli zagovarati za njihovu implementaciju.

Kruna zagovaračkog procesa je svakako bila konferencija „Osvijetlimo OBRAZovanje" koja je organizirana u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i spomenutim Odborima za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja. Konferencija je okupila veliki broj predstavnika obrazovnih vlasti, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, akademske zajednice i organizacija osoba s invaliditetom koji su razgovarali o stanju obrazovanja u kontekstu napretka Bosne i Hercegovine prema postizanju cilja 4 Programa održivog razvoja.

Zajednički zaključci ove konferencije predstavljaju preporuke i prioritete vlastima i drugim učesnicima sistema obrazovanja da u narednom periodu odlučnije pristupe neophodnim transformacijama obrazovanja, što je potpuno u skladu s temom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja, kako bi omogućili nesmetano i aktivno učeće djece i mladih s invaliditetom u izgradnji svoje i bolje budućnosti našeg društva.

Informacije o kampanji #ProbudiSe, Indikatore, Vodič za primjenu indikatora, priče i video djece i mladih, otvorena pisma profesora, roditelja i vršnjaka, izložbu radova studenata akademija, sve možete naći na www.probudise.ba.

Više o Međunarodnom dan u obrazovanja možete naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/commemorations/educationday

#EducationDay #TransformingEducation #sdg4 #article24uncrpd #RightToEducation #ProbudiSe #VrijemeJe #KvalitetnoInkluzivnoObrazovanje