Kvalitetno inkluzivno obrazovanje - sada!

Bosna i Hecegovina je potpisnica UN Konvencije o pravima djeteta i pravima osoba s invaliditetom.

Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja

u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Ovo je prvi dokument koji je na raspolaganju obrazovnim vlastima, u čijoj izradi su i sami učestvovali, za praćenje ispunjenosti uslova i standarda koji su neophodni za mjerenje uspjeha i unapređenje stanja inkluzivnog obrazovanja djece s invaliditetom.

Otvorena pisma učesnika kampanje

Inkluzija se živi

Briga da djeca i mladi sa invaliditetom u BiH odrastu u osnažene, samostalne i produktivne članove našeg društva je prepuštena roditeljima, prosvjetnm radnicima i njihovim vršnjacima. Oni su ti koji žive inkuziju i ličnim zalaganjem štite ljudska prava osoba s invaliditetom. Oni su ti koji dobro znaju da jedino kroz inkluzivne učionice i adekvatno prilagođenu nastavu djeca ili mlade osobe s invaliditetom mogu ostvariti svoj puni potencijal i krenuti putem svjetlije budućnosti.

profesor
Aleksa Radišić

Profesor

"Prosvjetari, ne trebate se plašiti rada sa djecom sa invaliditetom! Jednostavno je, samo treba dobra volja, ostalo se obezbijedi i nauči."

Uvažene koleginice i kolege, 

Svi mi kao prosvjetni radnici učestvujemo u osposobljavanju učenika za neko zanimanje ili za nastavak školovanja, ali mnogo doprinosimo i njihovom psihofizičkom sazrijevanju i odrastanju u dobre odrasle osobe. 

Djeca sa invaliditetom imaju iste potrebe kao i sva druga. Društvo i prosvjetni sistem djeci sa invaliditetom trebaju pružiti maksimalne uslove da se razvijaju i da steknu znanje koje će im omogućiti da budu što samostalniji kao odrasle osobe. 


Prosvjetari, ne trebate se plašiti rada sa djecom sa invaliditetom! Jednostavno je, samo treba dobra volja, ostalo se obezbijedi i nauči. Sve što treba specifično za rad sa njima znati lako se nauči preko stručne literature, uz pomoć pedagoga, psihologa i drugih stručnjaka. Nakon početnog nesnalažanja, brzo sve dođe na svoje mjesto.

Kod vlasti tražimo da nam obezbijede adekvatne uslove i pomognu u obezbjeđivanju tehničkih uslova za rad sa djecom sa invaliditetom, da se svi zhatjevi i standardi koje inkluzivno obrazovanje postavlja nađu u redovnom obrazovnom sistemu. Uvjeren sam da upornim zalaganjem to možemo postići. I znajte da roditelji djece sa invaliditetom pokazuju veliku spremnost da sarađuju sa školom.

Učenici sa invaliditetom su posebno spremni na saradnju sa nastavnikom. Uvijek imaju neograničeno povjerenje u nastavnika, uvijek rado izvršavaju sve školske obaveze, ta djeca su uvijek redovna na časovima. Postavljajmo toj djeci zadatke koje oni mogu uspješno riješiti, postepeno povećavajmo težinu zadataka. Poznato nam je da sva djeca u školi vole da se pohvali njihov trud i zalaganje, a i znanje. I sam sam svjedok da su učenici sa invaliditetom mogu postići jednak uspjeh i znanje kao i drugi učenici, pa i više.

Nemojte se iznenaditi kada neka od te djece odu studirati, završe fakultet, samostalno rade određene poslove, dođu Vam se kao odrasli ljudi zahvaliti što ste pomogli da mogu zarađivati za život i brinuti za svoju porodicu.

Osim toga, inkluzija omogućava djeci sa invaliditetom da odrastaju u svojoj sredini, u svojoj porodici, da uživaju u radostima i malim problemima kao i druga djeca. Tako djeca sretno rastu, a to je preduslov za stvaranje sigurne, samopouzdane osobe. Kvalitetna inkluzija je sigurno preduslov za sticanje radnih, odnosno profesionalnih kompetencija. Bilo bi mnogo manje osoba o kojima bi se starale socijalne službe, a više osoba sa invaliditetom koje bi mogle same zarađivati za život. Najvažnije je to što bi kvalitetnom školskom inkluzijom bilo više odraslih osoba sa invaliditetom koje bi bile zadovoljne svojim životom, što je glavni zadatak svakog društva.

Aleksa Radišić,
profesor istorije u SMŠ “Jovan Dučić“ Teslić

profesor
Aldina Husejinović

Učenica

“Svakom od nas je jasno da sticati znanje znači postavljati temelj za dobar život.”

Dragi vršnjaci,

Svako od nas rođenjem dobija osnovna ljudska prava, pa zato borba za ta prava ne bi ni trebala postojati, zar ne? Nažalost, rijetki znaju da se s tom borbom svakodnevno suočavaju djeca i mladi s invaliditetom.

Moju najbolju prijateljicu Ednu Šunjić već dugi niz godina gledam kako odrasta u osobu koja svakim korakom uistinu mijenja svijet. Gledam kako hrabro korača naprijed, grabi svaku priliku i trudi se da učini sebe, a i sve oko nje ponosnima. Njen duh je nesalomiv. Nas dvije smo zajedno provele djetinjstvo, a sada zajedno prolazimo tinejdžerski period. Ona me je naučila koliko je važno boriti se za sebe, svoj život, svoje bolje sutra. To je moja privilegija.

Najbolje učimo jedni od drugih, uz savjete i podršku svojih drugara i drugarica. Zato su prilike da zajedno učimo i da se družimo tako dragocjene. Bez njih ne bismo mogli sticati znanja i vještine koje nam trebaju za cijeli život. Upravo zato, bez inkluzivnog obrazovanja ne možemo shvatiti šta je pravo jedinstvo različitosti i koliko je bitna vršnjačka podrška.

Svi mi doživljavamo našu sredinu kao mjesto koje nas treba prihvatiti, kao zajednicu koja će nam pružiti sve što je potrebno kako bi u sretnu osobu ostvarenih potencijala izrastao svako od nas, uključujući i djecu s invaliditetom. Ali ono što moramo shvatiti je da se inkluzivno obrazovanje neće postići prilagođavanjem djece sredini u kojoj odrastaju i uče, već poboljšavanjem i prilagođavanjem sredine njihovim mogućnostima i potrebama. Sve dok to ne shvatimo, djeca i mladi s invaliditetom će se morati boriti za svoja osnovna ljudska prava. A zapravo, u društvu nema veće invalidnosti od nemogućnosti da se svaka osoba posmatra kao veliki i značajni potencijal.

Probudite se! Sve što sam treba je volja, upornost, razumijevanje i rad da bismo dobili obrazovni sistem koji širom otvorenih vrata prima i osnažuje svakog učenika. Svakom od nas je jasno da sticati znanje znači postavljati temelj za dobar život. Ne smijemo dozvoliti da se prilika za to uskraćuje djeci i  mladima s invaliditetom; bez te prilike, njihove porodice gube nadu u bolje sutra.

Vjerujem da je budućnost u našim rukama i da sa pravim sredstvima zaista možemo postići mnogo, ali naša zajednica najprije mora postati dovoljno jaka. Podstrijek za to će biti razumijevanje da svi mi imamo jednaka prava, kao i otvorenost djece i svih mladih osoba prema prihvatanju različitosti.

Mi inkluzijom govorimo da volimo sebe, da volimo druge i da volimo svijet oko nas. Sve što imamo na svijetu jeste jedni druge i baš zato trebamo ohrabriti, podržati, saslušati i istaći unikatnost onoga pored sebe – živjeti inkluziju.

Aldina Husejinović,
učenica i prijateljica osobe s invaliditetom

profesor
Igor Ledić

Roditelj

"Dragi roditelji, nemamo mogućnost odustajanja; može se posustati i umoriti ali odustati ne može."

Dragi roditelji,

Najvažniji kotačić u životu naše djece su roditelji i obitelj! 

Djeca uče od nas, mi smo njihove vodilje kroz život. Moramo biti primjer kako da postanu što snažnije osobe, pune samopouzdanja i vjere u svoje mogućnosti.

Biti roditelj djeteta sa invaliditetom je iskustvo koje vas pozitivno mijenja, obogaćuje i spaja obitelj kao nikad prije.

Uči nas kako nesavladive prepreke savladati. Mi, roditelji djece sa invaliditetom, nemamo mogućnost odustajanja; može se posustati i umoriti ali odustati ne može.

Na svom primjeru sam uvidio koliki se napredak može postići ako sve osobe uključene u obrazovni sistem rade zajedno za dobrobit djeteta u samo dva tjedna!

Pitam se kakav bi rezultat dijete postiglo da je imalo podršku čitavu školsku godinu... Koliko svi zajedno možemo naučiti iz tog rada.

Ono gdje mi roditelji često pravimo grešku je da sebe i svoje dijete prilagođavamo sistemu. Sistem se treba prilagoditi djetetu. Tu trebamo mijenjati stav i insistirati na promjenama i prilagođavanju sistema našoj djeci. Također, ne možemo očekivati da sav teret obrazovanja preuzmu nastavnici u školama bez pomoći cjelokupnog sistema.

Uvjeren sam da obrazovni sistem može i mora snažno raditi i promicati bolju i sadržajniju edukaciju nastavnika i asistenata u nastavi, a učenicima sa invaliditetom osigurati razumnu prilagodbu uz kvalitetne prilagođene nastavne planove i programe, razvijati bolje kurikulume, ukloniti arhitektonske barijere i  tako poštivati osnovna prava svih učenika na obrazovanje. Moraju se donositi novi zakonski i podzakonski akti i primjenjivati postojeći za što kvalitetnije inkluzivno obrazovanje.

Naše društvo mora prihvatiti da je inkluzivno obrazovanje pravo svakog djeteta sa invaliditetom. Jačanjem kompetencija svake osobe i kvalitetnog osposobljavanja za daljnji život, država bi sa sigurnošću učinila veliki korak ka poštivanju konvencija i osnovnih prava osoba sa invaliditetom, a što je još važnije imali bi osobe sposobne za rad i samostalan život što u konačnici doprinosi bogatstvu društva i države.

Vidjeli smo u uvjetima pandemije COVID-19 koliko je krhak naš sistem obrazovanja, koliko je važna uloga roditelja u učenju djeteta i savladavanju nastavnog gradiva. Samo zajedničkim radom stručnih osoba, učitelja i roditelja omogućeno je uspješno savladavanje nastavnog gradiva.

Dragi roditelji, probudite se!

Zajedno smo snaga koja pokreće promjene prema kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju!

Igor Ledić,
roditelj djeteta s invaliditetom

probudise-logo

Kampanja #ProbudiSe

Vrijeme je da probudimo naše društvo

Djeca i mladi s invaliditetom su jedna od najisključenijih populacija u bosanskohercegovačkom društvu. Predrasude, neznanje javnosti i društvena stigmatizacija te neodgovarajuća i nedovoljna  podrška sistema samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. U Bosni i Hercegovini, uživanje prava na budućnost djece i mladih s invaliditetom je uslovljeno ličnim naporima njihovih roditelja, nastavnika i vršnjaka.

Jačanje svijesti bosanskohercegovačkog društva o pravu djece i mladih s invaliditetom na inkluzivno obrazovanje utiče na uvećanje angažiranosti i snaženje kapaciteta zajednice. Cilj kampanje #ProbudiSe je jačanje javne svijesti o pravu i značaju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za svu djecu i mlade a naročito za djecu i mlade s invaliditetom.

Kampanjom #ProbudiSe skrećemo pažnju javnosti na one osobe koje svojim radom, trudom i voljom stvaraju mogućnosti i grade bolje sutra djece i mladih s invaliditetom u našem društvu. Te sjajne osobe su predstavljene kroz roditelje, nastavnike i vršnjake koji su najzaslužniji za osnaživanje djece i mladih s invaliditetom. Oni na svoj način, bez mnogo podrške sistema obrazovanja, doprinose i bore se za prava djece i mladih osoba na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Ovom kampanjom podsjećamo javnost da je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti obaveze preuzete ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i potpisivanjem Agende 2030 o ciljevima održivog razvoja. Jedna od najvažnijih obaveza iz sva tri dokumenta je omogućavanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za djecu/mlade/osobe s invaliditetom te pozivamo obrazovne vlasti da poduzmu konkretnije aktivnosti kako bi ispunili ovu obavezu.

Budućnost djece i mladih s invaliditetom zavisi od odgovornosti, znanja i sposobnosti obrazovnih vlasti da implementiraju kvalitetno i pravično inkluzivno obrazovanje. Zato smo istrajni u namjeri da podsjećamo i pozivamo obrazovne vlasti da ispune svoje obaveze ali i sve druge skupine javnosti da urade sve što je u njihovoj moći kako bi omogućili obrazovanje djeci i mladima s invaliditetom. Inkluzivno obrazovanje će djecu i mlade s invaliditetom najbolje pripremiti za samostalnu i produktivnu sutrašnjicu i omogućiti veću uključenost u društvo.

Tražimo što skorije uspostavljanje funkcionalnog sistema inkluzivnog obrazovanja čije će se stanje i uspjeh pratiti pomoću indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje!

Probudi se!

Vrijeme je za školu koja omogućava kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Kampanju provodi organizacija MyRight u saradnji sa udruženjem DUGA

Djeca i mladi s invaliditetom su jedna od najisključenijih populacija u bosanskohercegovačkom društvu. Predrasude, neznanje javnosti i društvena stigmatizacija te neodgovarajuća i nedovoljna  podrška sistema samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. U Bosni i Hercegovini, uživanje prava na budućnost djece i mladih s invaliditetom je uslovljeno ličnim naporima njihovih roditelja, nastavnika i vršnjaka.

Jačanje svijesti bosanskohercegovačkog društva o pravu djece i mladih s invaliditetom na inkluzivno obrazovanje utiče na uvećanje angažiranosti i snaženje kapaciteta zajednice. Cilj kampanje #ProbudiSe je jačanje javne svijesti o pravu i značaju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za svu djecu i mlade a naročito za djecu i mlade s invaliditetom.

Kampanjom #ProbudiSe skrećemo pažnju javnosti na one osobe koje svojim radom, trudom i voljom stvaraju mogućnosti i grade bolje sutra djece i mladih s invaliditetom u našem društvu. Te sjajne osobe su predstavljene kroz roditelje, nastavnike i vršnjake koji su najzaslužniji za osnaživanje djece i mladih s invaliditetom. Oni na svoj način, bez mnogo podrške sistema obrazovanja, doprinose i bore se za prava djece i mladih osoba na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Ovom kampanjom podsjećamo javnost da je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti obaveze preuzete ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i potpisivanjem Agende 2030 o ciljevima održivog razvoja. Jedna od najvažnijih obaveza iz sva tri dokumenta je omogućavanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za djecu/mlade/osobe s invaliditetom te pozivamo obrazovne vlasti da poduzmu konkretnije aktivnosti kako bi ispunili ovu obavezu.

Budućnost djece i mladih s invaliditetom zavisi od odgovornosti, znanja i sposobnosti obrazovnih vlasti da implementiraju kvalitetno i pravično inkluzivno obrazovanje. Zato smo istrajni u namjeri da podsjećamo i pozivamo obrazovne vlasti da ispune svoje obaveze ali i sve druge skupine javnosti da urade sve što je u njihovoj moći kako bi omogućili obrazovanje djeci i mladima s invaliditetom. Inkluzivno obrazovanje će djecu i mlade s invaliditetom najbolje pripremiti za samostalnu i produktivnu sutrašnjicu i omogućiti veću uključenost u društvo.

Tražimo što skorije uspostavljanje funkcionalnog sistema inkluzivnog obrazovanja čije će se stanje i uspjeh pratiti pomoću indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje!

Probudi se!

Vrijeme je za školu koja omogućava kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Kampanju provodi organizacija MyRight u saradnji sa udruženjem DUGA

Lične poruke učesnika kampanje

#ProbudiSe

03 Aug
27 Jul
Otvoreno pismo vršnjacima

Aldina Husejinović

20 Jul

Priključite se kampanji

#ProbudiSe

Pritiskom na polje "Pošalji" saglasni ste da u slučaju potrebe budete kontaktirani. Vaši podaci će se korisititi samo u svrhu realizacije kampanje "ProbudiSe" i u druge svrhe se neće koristiti.