Kasno sam saznala za inkluziju, a ona je ključ

Sanja je saznala za inkluziju u obrazovanju kada se počela baviti omladinskim aktivizmom, i sada zna da je to ključni segment da bi djeca i mladi s invaliditetom imali kvalitetan život Kasno sam saznala za inkluziju, a ona je ključ

Sanja Dejanović ima 26 godina i dolazi iz Doboja. Sanja je trenutno apsolvent na Fakultetu za informacione tehnologije, i ponosno ističe da joj je to bio jedan od ciljeva u životu – prvo da upiše fakultet, a onda da ga uspješno dovode do kraja i okiti se diplomom.

„Potrebno je da osoba prihvati sebe, svoj invaliditet. Ne treba na invaliditet gledati kao na prepreku ka ostvarivanju životnih ciljeva“, kaže Sanja i dodaje da je duboko zahvalna na podršci i osloncu kojeg je imala u svojoj porodici i bliskim prijateljima. Naglašava da je sasvim normalno da za svaku osobu dođe period kada misli da nešto ne može postići, pa tako i ona sama ima ponekad takva razmišljanja. Međutim, trudi se da se veoma brzo oslobodi i izađe iz takvog raspoloženja, i tu joj pomaže činjenica da je sebi odredila ciljeve u životu i prema njima se usmjerava.

Sanja je završila Ekonomsku školu u Doboju. U nedostatku savremenih udžbenika, profesori su često diktirali nastavno gradivo, što je Sanji predstavljalo dodatnu prepreku, jer ne bi stizala zapisati sve izdiktirane lekcije. Onda su tu uskakali školske kolege i kolegice koji su joj posuđivali sveske da bi Sanja mogla nadopuniti dijelove koji su joj nedostajali, bez toga ne bi mogla u potpunosti naučiti i savladati nastavno gradivo. „Podrška je uvijek bila prisutna“, kaže Sanja i ističe da je vršnjačka podrška u školovanju izrazito važna i da sa te strane nije nikada osjetila bilo kakvu diskriminaciju ili odbacivanje.

S terminom inkluzivnog obrazovanja se nije susretala tokom svog ranog školovanja, za inkluziju je saznala tek nakon što se uključila u rad Udruženja paraplegičara, oboljelih od dečije paralize i ostalih tjelesnih invaliditeta regije Doboj. Sanju je inkluzija veoma zaintrigirala i zainteresovala te joj posvetila vrijeme da bi što više o tome saznala i naučila. Kroz razne projekte koje je udruženje sa svojim partnerima organizovalo i implementiralo, kao i kroz različite radionice na kojima su se obrađivale teme vezane uz inkluzivno obrazovanje, Sanji je postalo veoma jasno kakvo je stvarno stanje u obrazovanju što se tiče školovanja djece i omladine s invaliditetom. „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje je ključ kvalitetnog života osoba s invaliditetom“, ističe Sanja.

„Svojim radom i aktivizmom želim da poboljšam položaj mladih osoba s invaliditetom“, kaže Sanja jer: „Invaliditet ne treba da bude prepreka u životu“, i na kraju poručuje: „Nikad ne smijemo zaboraviti da svi imamo jednaka prava da ostvarujemo svoje mogućnosti“.